ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็ม ๓) (อ่าน 127) 04 พ.ย. 65
เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕ (อ่าน 132) 04 พ.ย. 65
โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 132) 04 พ.ย. 65
วิทยาลัยฯ ร่วมใจ ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 111) 04 พ.ย. 65
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 140) 04 พ.ย. 65
ผลการดำเนินงาน การพัฒนาวิทยาลัยฯ ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานชั่วคราว (อ่าน 92) 04 พ.ย. 65
สถานีตำรวจภูธรท่าหลวง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร (อ่าน 103) 04 พ.ย. 65
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 105) 04 พ.ย. 65
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 113) 04 พ.ย. 65
อนุมัติให้เปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 100) 04 พ.ย. 65
จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน (อ่าน 113) 03 พ.ย. 65
บริจาคยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย (อ่าน 109) 03 พ.ย. 65
บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ (อ่าน 116) 03 พ.ย. 65
ผู้บริหารกลุ่มวังขนาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการบริหารสถานศึกษา (อ่าน 312) 06 ก.พ. 65
ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์แผ่นพื้น (รอบที่ ๒) (อ่าน 272) 06 ก.พ. 65
ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์แผ่นพื้น (อ่าน 512) 21 เม.ย. 64
สอศ. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการบริหารสถานศึกษา (อ่าน 568) 11 เม.ย. 64
ปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยาม (อ่าน 568) 06 เม.ย. 64
ได้รับการสนับสนุนเหล็กหลอด เพื่อจัดทำซุ้มศาลา (อ่าน 446) 06 เม.ย. 64
ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ไม้พื้น SCG และ Smart Wood (อ่าน 588) 06 เม.ย. 64
วางแผนดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 336) 06 เม.ย. 64
ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ (อ่าน 340) 14 ก.พ. 64
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบวิทยาลัยฯ (อ่าน 361) 14 ก.พ. 64
ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (อ่าน 345) 14 ก.พ. 64
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเรียน ๔ ชั้น (อ่าน 338) 14 ก.พ. 64
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรท่าหลวง เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ (อ่าน 432) 14 ก.พ. 64
เริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารเรียน ๔ ชั้น (อ่าน 320) 14 ก.พ. 64
มอบตัวนักเรียนใหม่ (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 317) 14 ก.พ. 64
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 307) 14 ก.พ. 64
ร่วมแรงร่วมใจ ปรับภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัยฯ (อ่าน 348) 14 ก.พ. 64
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 320) 14 ก.พ. 64
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 468) 14 ก.พ. 64
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 312) 14 ก.พ. 64
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 306) 14 ก.พ. 64
แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 360) 13 ก.พ. 64
นักเรียนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (อ่าน 446) 13 ก.พ. 64
ปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน ก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ (อ่าน 373) 13 ก.พ. 64
ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (อ่าน 354) 06 ธ.ค. 63
ร่วมต้อนรับ และอวยพรวันเกิด ท่านอารีย์ ชุ้นฟุ้ง (อ่าน 588) 06 ธ.ค. 63
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พบปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการเขต ๒ (อ่าน 350) 06 ธ.ค. 63