ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลสถานประกอบการ
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น จำกัด
  • เลขที่ 11 หมู่ 2 ตำบล แก่งผักกูด อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี 15230