แผนที่วิทยาลัย
แผนที่วิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
  • 555 หมู่ 4 ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี 15230
  • โทร. 061-416-8819