ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็ม ๓)
ในวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นำโดย นายมนตรี สุวรรณภักดีจิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ได้กำกับติดตามการประสานงานจัดนักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ ๓) และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เข็มที่ ๔-๕) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,11:31   อ่าน 126 ครั้ง